A Franeker-Sátoraljaújhely Baráti Társaság története


Franeker, diákcsere 2010.

Ezek a képek a 2010-es diákcsere eseményei: projektbemutató a záróesten, ill. az iskola műhelyei: asztalos elektromos.
Az iskola neve pontosan: Anna Maria van Schurman Shule.


Látogatás Franeker polgármesterénél, 2009. augusztus

2009. augusztusi Franekeri látogatásunk alkalmával Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely polgármesterének ajándékát - az újhelyi főteret ábrázoló amatőr festményt - adtuk át Havemann asszonynak, Franeker polgármesterének.


Franekeri látogatás záróest, 2008.

Ezek a képek 2008-ban Franekerben tett látogatás záróestjén készültek, ahol a magyar és a holland diákok is nagyszerű műsorral készültek, hogy bemutassák saját régiójuk kultúráját.


Ameland szigete, 2008.

Tengerre Magyar! 2008-ban jártunk Ameland szigetén, ahol kerékpároztunk és megnéztük a tenger élővilágát az akvárium múzeumban.


Emléktábla Franeker főutcáján, 2008. február

1623 és 1793 között a franekeri egyetemen tanult kb. 1200 magyar diák legnagyobb része abban a házban lakott, melynek falára emléktábla került. Az emléktábla a franekeri egyetem alapításának 400. évfordulója alkalmából készült, mely előtt minden látogatásunk alklamával megemlékezünk.


A 15 éves jubileumi ünnepségen elhangzott beszédek, 2006.

A Sátoraljaújhely és Franeker közti barátság kezdete

Nagy örömmel emlékezem vissza a Sátoraljaújhely és Franeker közötti baráti kapcsolat kialakulására, a kezdetekre.

Minden év szeptemberében Franekerben fesztivált rendezünk. Ezeknek választott témája van. 1988-ban Magyarországot választottuk, hogy 1989 szeptemberében bemutassuk. Így tartottunk egy egész hetes programot a magyar kultúráról. A magyar nagykövetségtől és más intézményektől szerzett információk után kapcsolatba léptem Rónay Ferenccel, a sátoraljaújhelyi Művelődési Központ igazgatójával. A franekeri Agrár Napok szervezőbizottsága úgy döntött, hogy meghívja a sátoraljaújhelyi néptánc csoportot Franekerbe. 1989 szeptemberében tehát az együttes vendégszerepelt Franekerben és az egész heti fesztivál központi produkciója lett. A magyar néptánc bemutatók felejthetetlen élményt jelentettek az Agrár Napok szervezőbizottságának, a városvezetésnek és a franekeri polgároknak egyaránt. A kitűnő előadások alkalmával baráti kapcsolatok szövődtek a magyarok és a franekeri lakosok között.

A programot követően értékeltük az egész heti rendezvényt. Többen, köztük én is, azt szerettük volna, ha a két város közötti kapcsolat nem szakadna meg. Franeker polgármestere, Hartkamp úr támogatta ezt az ötletet.

1989-ben a feleségem, Aly és én első ízben látogattunk el Sátoraljaújhelybe. A vendéglátónk, Rónay úr megmutatta nekünk a várost és a környéket. Volt alkalmunk megnézni iskolákat, a kórházat és a városházát is. Találkoztunk a polgármesterrel és más önkormányzati képviselőkkel is.

A benyomásaink és a héten folytatott beszélgetéseink felejthetetlenek voltak. Így kialakultak az első nem hivatalos kapcsolataink.

1989-ben és 1990-ben további látogatásaink voltak Sátoraljaújhelyben, ekkor már a kórház és az óvoda megsegítésén dolgoztunk. 1989 novemberében találkoztunk Katona Rezső polgármester úrral, és addigra már mindkét városban működött a Franeker-Sátoraljaújhely Baráti Társaság. Nem állami, civil szervezeti formát választottunk, melyet a polgármesteri hivatalok támogattak.

1991 jelentette a városaink közötti barátsági együttműködés hivatalos kezdetét. Októberben Franekerben megrendeztük a “Franeker Expo” elnevezésű gazdasági kiállítást. A mi baráti társaságunk és a polgármester meghívta a sátoraljaújhelyi önkormányzat képviselőit és más újhelyi polgárokat is. Így látogattak el Franekerbe a sátoraljaújhelyi önkormányzat képviselői, a polgármester és üzletemberek. A kiállítás hetében az újhelyi üzletemberek bemutatták termékeiket Franekerben. Szintén azon a héten, október 16-án Barátság-Szerződést írt alá a két város önkormányzata képviseletében a két polgármester, Katona Rezső és Hartkamp Siebold urak, valamint Cseh Botond és Eisenga Ger urak a Baráti Társaságok elnökei. Ettől kezdve a Franeker és Sátoraljaújhely városok lakosai közötti barátságot rögzítő dokumentum, a Barátság Szerződés ténnyé vált.

A négy részt vevő szervezet barátságot és együttműködést ígért a kultúra, a sport és az élet egyéb területein. Mivel az ígéretnek hivatalos formája adott volt, a közös programok szinte azonnal megkezdődtek.

Számos különböző rendezvényre került sor az 1991-es megalakulást követően Franekerben és Sátoraljaújhelyben, amelyek ma is folytatódnak. Gondolok itt az iskolai diákcserékre, sport találkozókra, a kulturális együttesek találkozóira, a különböző szolgálatok, vállalkozók és üzletemberek találkozásaira.

Köszönet illeti a lehetőség megteremtéséért és kihasználásáért Katona Rezső polgármestert (aki sajnos túl korán itt hagyott bennünket), Rónay urat, Homonnayné asszonyt, Dr. Szilagyi Sándornét, Juhász István urat. És ne felejtsük el a különböző tolmácsainkat sem, hiszen a magyar nyelv még mindig nagyon bonyolult számunkra.

A magyar barátainkról szerzett benyomásaimat így összegezném: kedves emberek, fölöttébb vendégszeretőek és rendkívüli kulturális hagyományokkal és tapasztalatokkal rendelkeznek.

Számomra azonban mégis a legfontosabbak azok a baráti szálak, amelyek Sátoraljaújhely és Franeker város lakosai között szövődtek. Különböző kultúrák képviselői kötöttek és kötnek ma is barátságokat egymással. Ez a legeslegfontosabb dolog számomra. Bízom abban, hogy a barátság hivatalos 15 éve után folytatódni fognak a kapcsolatok.
Sok sikert kívánok ehhez a jövőben!

Ger Eisenga, a Franeker – Sátoraljaújhely Baráti Társaság volt elnökének
a Baráti Társaság 15 éves jubilemumi rendezvényén elhangzott beszéde, 2006.

Fel az oldal tetejére


Franeker-Sátoraljaújhely Baráti Társaság: A jelen és a jövő

Magyarország Európai Unióhoz történt csatlakozásával a Franeker-Sátoraljaújhely Baráti Társaság fennállásának új szakaszához érkezett. Mindkét város lakosai egy új Európa lakói. A gazdasági, társadalmi és jogi rendszerek egymáshoz hasonlóvá válnak. Nagy fontosságú lesz továbbra is a holland és magyar nép közötti megértés.
Ezek a változások hatással vannak a Baráti Társaságra is.

Úgy gondolom, a Társaság megalakulásakor nem volt egyenrangú a kapcsolat Franeker és Sátoraljaújhely között, hiszen a 90-es évek elején a magyarországi gazdasági viszonyok nem voltak olyan kielégítőek, mint Hollandiában.

Mára azonban egyenlő helyzetben vagyunk a kapcsolatban. A gazdasági vagy pénzügyi segítségnyújtás már nem az egyik legfontosabb célja a Baráti Társaság működésének.
Egyesek azt gondolják, hogy az országaink helyzetében bekövetkezett változások a testvérvárosi kapcsolat megszűnését fogják jelenteni. Ők nincsenek meggyőződve a testvérvárosi szerep előnyeiről egy olyan világban, ahol könnyen utazhatunk Európa egyik csücskéből a másikba.
Azt hiszem, nekik nincs igazuk.

A testvérvárosi kapcsolat ad esélyt és lehetőséget Európa polgárainak arra, hogy mindennapi életük meghatározó kérdéseiről vitatkozhassanak, például a környezetvédelemről, a politikáról, a faji-nemzetiségi problémákról, az oktatásról és egyéb kérdésekről. Fontos, hogy ismereteink legyenek más országok népeinek mindennapi életéről és gyakorlatáról, valamint hogy megismerjük és megismertessük kulturális sokféleségünket és a közös európai kultúrhagyományt.

Amikor nyaralni vagy dolgozni utazik valaki egy másik országba, nincs lehetőség ezekről a kérdésekről beszélni más európaiakkal.
A Baráti Társaságnak új irányt kell találnia, de továbbra is előtérben áll az ismeretek és képességek kölcsönös cseréje, hiszen ez mindkét közösséget magasabb szintre emeli, gazdagítja.
Emellett az európai öntudat fejlesztése és egy erős és békés Európa építése érdekében meg kell őriznünk a városaink között fennálló kapcsolatrendszerünket.

Európában közel 30 ezer testvérvárosi kapcsolat él. Ezek együttesen nagyon fontos elemei a különböző nemzetek közötti megértésnek.
Ezért úgy gondolom, meg kell tartanunk és meg kell erősítenünk a Franeker és Sátoraljaújhely között létrejött kapcsolatainkat. A Baráti Társaság ezen kapcsolatrendszereknek a középpontjában áll és újabb kapcsolódásokat gerjeszthet.
Azt az erős barátságot, amely a két várost összekötötte az elmúlt 15 évben, mindenképpen érdemes megtartanunk.

Rein de Vries a Franeker- Sátoraljaújhely Baráti Társaság elnökének
a Baráti Társaság 15 éves jubilemumi rendezvényén elhangzott beszéde, 2006.

Fel az oldal tetejére


Európa Újhelyben - Újhely Európában

Amikor az ember kerek évfordulóhoz érkezik, két feladata van: vissza-, majd előre tekinteni.

Ha a Franeker-Sátoraljaújhely Baráti Társaság 15 évére visszagondolunk, megannyi kedves emléket idézhetünk fel, amellyel a programokban áldozatkészen együttműködő szervezők, vezetőségi tagok ajándékozták meg Franeker és Sátoraljaújhely lakosait. Az 1991-ben ’Barátság Jegyzőkönyv’-ben rögzített eredeti célkitűzéseket szem előtt tartva, sikerült olyan közösséget létrehoznunk itt Sátoraljaújhelyben, amely tettrekészséggel, rendkívüli együttműködő-készséggel bizonyította, hogy európai módon gondolkodik és cselekszik.

A 20. század utolsó évtizedében felelevenített, több száz éves múltra visszatekintő kapcsolatunk Franeker városával vonzó programokat kínált Sátoraljaújhely város középiskolás diákságának, a városi közélet és szakmai szervezetek képviselőinek egyaránt. A rendszeressé váló szakmai és család-család programok igazi ösztönzője az a természetes érdeklődés, amely a modern társadalomban élő, nem csupán helyi szinten gondolkodó embert jellemzi.

Magyarország uniós csatlakozásáról még csak a legfelső politikai szinteken folytak eszmecserék, amikor a Baráti Társaság lelkes vezetősége már az Európai Unió által közzétett felhívásokra nyújtotta be pályázatait, melyeket az Európai Bizottság Kulturális és Oktatási Főtitkársága rendszeresen támogatásra méltónak ítélt. Így értük el, hogy az elmúlt időszakban évente két-két csereprogramot is megszervezhettünk: a diákcseréket és a család-család látogatásokat mindkét városba.

Köszönettel tartozunk ezért a korábbi vezetőségi tagoknak, Homonnayné Jób Klárának, Dr. Szilágyi Sándornénak és Barathy Istvánnénak, akik vendéglátóként, csoportvezetőként, gyakran tolmácsként, valamint precíz pénzügyi vezetőként biztosították, hogy a Baráti Társaság a tagság megelégedésére és a város elismert civil szervezeteként eredményesen működjön.

A jövőre nézve egyrészt könnyű a feladatunk, hiszen az elmúlt 15 év alatt felhalmozott barátság-tőkére támaszkodhatunk. A Franeker és Sátoraljaújhely lakosai között kialakult személyes kapcsolatok mára túljutottak a társasági szervezés keretein.
Másrészt azonban nehezebb a dolgunk, hiszen újabb kihívásokkal szembesülünk az Unió tagjaként. A baráti kapcsolatoknak is új színezetet ad az egyenrangú viszony a két ország polgárai között. A különböző kultúrákra való rácsodálkozást fel kell váltania a közös gondolkodásnak és közös cselekvésnek. Mostantól még nagyobb szükség van a személyes találkozásokra, tapasztalatcserére és vitákra.

Ehhez a Baráti Társaság az elmúlt 15 évben megteremtette a kellemes légkört és formákat. A vezetőség nevében mondhatjuk, hogy a jövőben is mindent elkövetünk, hogy biztosítsuk Franeker és Sátoraljaújhely lakosainak élő kapcsolatát, személyes találkozásait és barátságának erősítését.

Kováts Imre a Franeker- Sátoraljaújhely Baráti Társaság elnökének
a Baráti Társaság 15 éves jubilemumi rendezvényén elhangzott beszéde, 2006.

Fel az oldal tetejére


Polgármesteri köszöntő (Franekeradeel polgármestere)

2006. március 14-én immár 15 éve annak, hogy Sátoraljaújhely és Franeker között a testvérvárosi kapcsolat hivatalosan is megkezdődött.

Azóta ez a barátság aktív kötelékké vált. Franekerből jónéhány alkalommal látogattak delegációk Sátoraljaújhelybe és sátoraljaújhelyi polgárok érkeztek Franekerbe. A kapcsolatok a társadalmi élet, például a kultúra és az oktatás területein erősödtek és átfogták a fiatal és az idősebb generációt is. Ez az, amitől különleges ez a kapcsolat. Az elmúlt 15 év mindkét város lakóinak sok kellemes élményt adott.

Remélem, hogy a jövőben is folytatjuk egymás kultúrájának megimerését, hiszen mindig van lehetőség arra, hogy valami újat tanuljunk.

Büszkék lehetünk erre a jubileumra. Fogadják gratulációmat a baráti kapcsolat fennállásának tizenötödik évfordulója alkalmából!

M.J.Haveman Franekeradeel város polgármesterének
a Baráti Társaság 15 éves jubilemumi rendezvényén elhangzott beszéde, 2006.

Fel az oldal tetejére


Polgármesteri köszöntő (Sátoraljaújhely polgármestere)

Egy gyümölcsöző testvérvárosi kapcsolat a világ két legtávolabbi pontját is képes közelebb hozni egymáshoz.
Ezt bizonyítja az immár 15. évfordulóját ünneplő Franeker-Sátoraljaújhely Baráti Társaság működését bemutató kiadvány is.

A holland testvérvárosi kapcsolat hivatalosan 1991. október 16-án kezdődött. A Franeker – Sátoraljaújhely Baráti Társaság 1991. október 28-án alakult meg. Ma azon civil szervezetek egyike, melyek bebizonyították életképességüket, közösségszervező, szemléletalakító, mozgósító erejüket. Bár összetételét figyelembe véve úgy az életkort, mint a foglalkozást, iskolai végzettséget tekintve heterogén, sokszínű a társaság, összeköti őket az az érdeklődés, amit egy másik nép kultúrája, szokásai, társadalmi berendezkedése iránt tanúsítanak.

Az elmúlt 15 év alatt a kialakult kapcsolatrendszer közelebb hozta az egyes szakterületeken dolgozókat, intézményeket, lehetővé tette, hogy a két város lakosai megismerjék egymás hétköznapjait, társadalmi berendezkedését, értékrendjét. A családok között tartós baráti kapcsolatok alakulta ki, a fiatalok levelező partnerre találtak, sőt házasság is létrejött.

Több száz holland és magyar állampolgár vett részt csereutazásokon, gyarapítva tapasztalataikat, ismereteiket, megismerve egymás eredményeit, problémáit. A kiutazó diákcsoportok tagjai kipróbálhatták nyelvtudásukat, elmélyíthették idegen nyelvi ismereteiket, részt vehettek tanulmányutakon.

A kölcsönös tapasztalatcserék során az egyes foglalkozási csoportok képviselői szakmájuknak megfelelően betekintést nyerhettek az egészségügyi és szociális feladatok ellátásába, a munkanélküliek problémájának kezelésébe, tanulmányozhatták a rendőrség, tűzoltóság, vámhatóság munkáját, az elítéltek fogva tartásának körülményeit, a városüzemeltetés gyakorlatát.
Lehetőség nyílt egymás kultúrájának megismerésére, a kulturális programokon művészeti csoportok kölcsönös vendégszereplésére.

A kihívásoknak való kölcsönös megfelelés igénye újabb tennivalókra és programokra sarkalta a szervezőket, mely öntevékenységet és áldozatkészséget igényelt részükről.
A kezdeti lendület – bár a résztvevők személye cserélődik – töretlen. Az egyre bővülő programok tartósan összekötik városainkat.
Büszkék vagyunk elért eredményeinkre, jó érzés tudni, hogy vannak barátaink és segítőink a világban.
Feladatunk, hogy az elkezdett munkát folytassuk, eredményeinket megsokszorozzuk.


Henri Frederic Amiel szavaival:
"Az élet rövid, ezért nincs sok időnk megörvendeztetni azok szívét, akik velünk együtt utaznak ezen a ködös úton. Siessünk hát szeretni! Siessünk kedvesek lenni."

Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely város polgármesterének
a Baráti Társaság 15 éves jubilemumi rendezvényén elhangzott beszéde, 2006.

Fel az oldal tetejére


A Sátoraljaújhely-Franeker Baráti Társaság 15 éves jubileumi kiadványa, 2006.

A 15 éves Jubileumi kiadvány megtekintehető, letölthető >>


A Sátoraljaújhely-Franeker Baráti Társaság 10 éves jubileumi kiadványa, 2002.

A 10 éves Jubileumi kiadvány megtekintehető, letölthető >>


10 éves jubileumi látogatás Franekerben, 2001.


Magyar standok a "Franeker Expón", 1992.


Magyar delegáció első látogatása Franekerben, 1991. ősze

Ezeket a képeket Ger Eisenga, az 1991-ben Franekerben megalakított Baráti Társaság akkori elnöke készítette a magyar delegáció első látogatásáról az őszi Agrárnapok rendezvényen